Březina

Obec Březina se nachází v jižní části regionu Moravskotřebovska a Jevíčska. Středně velká, dříve německá obec. Místní částí Březiny je od roku 1960 Šnekov. V Březině je zachována kaple sv. Rocha a Šebestiána z roku 1715 a kamenný pamětní kříž.

Přejít nahoru