Březinky

Velmi malá, před druhou světovou válkou téměř čistě česká obec. Částí obce je osada Nectava. Ve středu obce se nachází obecní kaple, kde se konají každoročně poutní mše. V obci je také kulturní dům s venkovním tanečním parketem, který využívají především místní organizace k pořádání kulturních a společenských akcí. V obci je ustavena jednotka Sboru dobrovolných hasičů s vlastní hasičskou zbrojnicí. Pro sportovní činnost využívá místní organizace Svazu technických sportů fotbalové a volejbalové hřiště. Největším problémem současnosti obce je rekonstrukce místního vodovodu, který byl vybudován v roce 1944. Akce je projektově zajištěna, realizace však závisí na přídělu státní dotace z Ministerstva zemědělství.

Přejít nahoru