Dětřichov u Moravské Třebové

Dětřichov byl zřejmě původně česká ves, poněmčená při kolonizaci Borešem z Rýmburka. Ten ji roku 1321 udělil lénem Tylovi Ziegenkopfovi a jeho manželce Agnes. Roku 1361 je uváděn Mertlin z Dětřichova, jemuž léno potvrdil Jindřich z Lipé. V letech 1365 – 1490 byl Dětřichov součástí třebovského panství (viz Moravská Třebová), nejpozději od roku 1490 náležel třebovskému špitálu. Roku 1408 získal od pánů z Kunštátu právo odúmrti. V obci se nacházejí památníky v místech “porodního” tábora z druhé světové války a k němu náležejícího hřbitova. Každoročně se zde 7. a 8. května pořádají vzpomínkové akce.

Přejít nahoru