Hartinkov

První písemná zpráva o Hartinkově (Hartungsdorf) je z roku 1258. Tehdy se stahoval pod soudní pravomoc města Jevíčka. Pod jménem “Hermannsdorf” byl majetkem olomoucké kapituly, roku 1361 byl již součástí biskupického panství. Změny majitele do roku 1592 jsou popsány u obce Biskupice. Alžběta Špetlová pak přenechala Hartinkov svému manželovi Jakubu Hrochovi řečenému Jalůvka z Melovic. Tenkrát byl v Hartinkově i dvůr. Roku 1594 kupuje Jiří Špetle ves zpět a roku 1601 ji prodává Jindřichu Blektovi z Outěchovic. Po roce 1612 je majitelkou jeho dcera Kateřina, manželka Albrechta Rohovlada Bukůvky z Bukůvky. Po její smrti roku 1615 drží dvůr a celou ves Jan st. a Hynek Šarovcové z Šarova. Bratr zemřelého Jindřicha Blekty Kryštof je však oba pohání, že drží ves neprávem. Hynek Šarovec přesto drží ves až do roku 1629. Po tomto roce je zadlužený statek soudně prodán a kupuje jej Jaroslav Drahanovský z Pěnčína a připojuje ke statku biskupickému, u kterého Hartinkov zůstává až do roku 1850.

Přejít nahoru