Rychnov na Moravě

Obec byla založena v roce 1365. Leží na Moravskotřebovské plošině mezi Rychnovským kopcem a Hřebečským masivem, asi 10 km severně od Moravské Třebové. Do roku 1945 byl německou obcí, což dokládá charakteristické uspořádání domů.Rychnov je zemědělská obec s mimořádně rozsáhlým katastrem. Mariánské poutní místo, kostel opraven s pomocí někdějších obyvatel, odsunutých po druhé světové válce. Kromě mariánské legendy jsou s Rychnovem spojeny i pověsti a hypotézy o údajném záhadném dunění (detonačním fenoménu) Rychnovského vrchu.

Přejít nahoru