Slatina

Malá obec, před druhou světovou válkou česká se silnou německou menšinou. Částí obce je Březinka. Obec je pravděpodobně slovanského původu. Tvořila součást biskupského léna zvaného Želivsko. Roku 1573 přijal léno Jan Hejtmánek z Mladkova. Na počátku 17. století patřila ves k panství letovickému. Pak byla ve vlastnictví Karla Kašpara hr. z Thurnu, který ji roku 1660 prodal Václavovi Bernartovi Bartodějskému z Bartoděj, a ten roku 1662 prodal statek Jiřímu Štěpánovi hr. z Vrbna. Pak tvořila Slatina součást panství borotínského. Roku 1892 byl slatinský dvůr prodán Antonínu a Marii Wimmerovým.

Přejít nahoru