Vranová Lhota

Obec se poprvé připomíná roku 1258 v listině krále Přemysla Otakara II. Byla založena v údolí řeky Třebůvky na důležité obchodní zemské cestě v nadmořské výšce 286 m na úpatí Drahanské planiny. V obci postavil Hugo Salm vysokou pec a v okolí se pro ni v 17-šachtách dolovala železná ruda. Na místě zaniklé huti se postavila tkalcovna, která vyhořela a byla přestavěna na dvoupatrovou mechanickou tkalcovnu. V obci byl pivovar, chmelnice, sladovna, palírna, mlýn a mnoho řemesel, z nichž některá se zachovala dodnes. Nad obcí jsou zříceniny hradu Vraní hora ze 13. Stol. V obci bývalá tvrz ze 14. Stol. Přestavěna v roce 1698 na renesanční zámeček, dále farní kostel sv. Kateřiny s velmi vzácným oltářem, pozoruhodná socha sv. Jana Nepomuckého a Cyrilo Metodějský mezní kříž.

Přejít nahoru