Vrážné

Maličká vesnička jako na dlani, tak jako před léty a nyní zas, je prostá, plná všech krás … Vždyť rodná vesnička, třeba maličká je jako pestrá kytička. To je Vrážné. Malá vesnička v krásné krajině Malé Hané. Lidé, kteří zde žijí, tu žijí rádi. Mladí přebírají a renovují domky po svých rodičích a dál pak ve svých potomcích zanechávají pouto k tomuto krásnému koutu, by i oni dále pokračovali v jejich šlépějích. Dříve měla obec pouze věžovitou zvonici, která stála v jihozápadním rohu zahrady náležející k č. 8. Zvonice byla chatrná, proto se roku 1890 začala stavět nová kaple. Čistý náklad činil 2000 zl. V roce 1891 se zúčastnilo slavnosti svěcení velké množství lidí z celého okolí. Kaple byla zasvěcená sv. Cyrilu a Metoději. Na katastru obce je archeologická památka – prehistorické hradiště.

Přejít nahoru